Home > Без категория > Богослуженията в Семинарския храм за (ПАСХА) – великата и светлата седмица
11.04.20 г. ЛАЗАРОВА СЪБОТА 8:00 – Утреня и св. Литургия 17:00 – Вечерня
12.04.20 г. ЦВЕТНИЦА 8:00 – Утреня и св. Литургия 17:00 – Последование на Жениха
14.04.20 г. ВЕЛИКИ ВТОРНИК 8:00 – Преждеосвещена св. Литургия 17:00 – Последование на Жениха
15.04.20 г. ВЕЛИКА СРЯДА 17:00 – Маслосвет
16.04.20 г. ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК 8:00  – Св. Литургия 17:00 – Последование на 12-те Евангелия
17.04.20 г. ВЕЛИКИ ПЕТЪК 9:00 – Вечерня 17:00 – Опело Христово
18.04.20 г. ВЕЛИКА СЪБОТА 8:00 – Василиева  св. Литургия 00:00 – Пасхална утреня Св. Литургия
19.04.20 г. НЕДЕЛЯ  (ПАСХА) 10:30 – Второ Възкресение
20.04.20 г. СВЕТЛИ ПОНЕДЕЛНИК 8:00 – Утреня и св. Литургия
21.04.20 г. СВЕТЛИ ВТОРНИК 8:00 – Утреня и св. Литургия
24.04.20 г. СВЕТЛИ ПЕТЪК 8:00 – Утреня и св. Литургия
25.04.20 г. СЪБОТА 17:00 – Вечерня
26.04.20 г. НЕДЕЛЯ  (ТОМИНА) 8:00 – Утреня и св. Литургия