Home > Без категория > Септемврийска поправителна сесия

СЕПТЕМРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

01.09, вторник:

9 ч:Апологетика XI клас

9ч. Обща църковна история 1 п.к

10 ч:Български език и литература VIII  X клас , XI клас

12 ч: Библейски гръцки език X клас

12 ч:Латински език VIII клас

13 ч:Физика VIII клас

02.09, сряда:

10 ч:Биология VIII клас  X клас

10 ч: Катехизис VIII клас

11 ч: Химия VIII клас ,X клас

12 ч: Библейска история VIII клас

12 ч. Св.Писание Ст. Завет X , 1 п.к.

12 ч: Обща църковна история  X клас  XI клас

13 ч: Руски език XI клас

03.09, четвъртък:

9 ч: Математика VIII клас , X клас , XI клас

10 ч:Църковнославянски език VIII клас

11 ч: Източноцърковно пеене VIII клас  XI клас

12 ч: История VIII клас  X клас  XI клас

09.09, сряда :

9 ч: Догматика XI клас

10 ч: Нравствено богословие XI клас

11 ч: Философия XI клас

12 ч: Омилетика XI клас

13 ч:Производствена практика  XI клас

10.09, четвъртък:

9 ч:Църковно право XI клас

10 ч:Библейски гръцки език XI клас

11 ч:Св.Писание Нов Завет XI клас

12 ч:Литургика XI клас