Home > Без категория > СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ VIII-XII кл. до хигиенизиране на помещенията и сградите

ПОНЕДЕЛНИК :  

VIII кл. 9:00- 9:45, А. Бобев  10:00-10:45 М. Иванова,   11:00-11:45 С. Благоев,   12:00-12:45 свещ. К. Дидов

IX кл.    9:00- 9:45 о. К. Дидов 10:00-10:45 А. Бобев 11:00-11:45 М. Иванова  12:00-12:45 – празен

X кл.      9:00- 9:45 Р. Витанов 10:00-10:45 М. Димова   11:00-11:45 А. Бобев 12:00-12:45 М. Иванова 13:00 С. Благоев 

XI кл.    9:00- 9:45 М. Иванова   10:00-10:45 С. Благоев 11:00-11:45  йером.Мелетий      12:00-12:45 А. Бобев 

XII кл.   9:00- 9:45  йеромонах Мелетий 10:00-10:45 Р. Витанов 11:00-11:45   Д. Алексиев    12:00-12:45  С. Благоев 

ВТОРНИК :

VIII кл. 08:00 – 08:45 П. Кацарска, 9:00- 9:45  М. Иванова, 10:00-10:45 Д. Каменова  11:00-11:45  свещ. К. Дидов  12:00-12:45 Т. Божкова

IX кл.     9:00- 9:45 о.К. Дидов 10:00-10:45 М. Иванова   11:00-11:45 Д. Каменова,  12:00-12:45 М. Димова

X кл.       9:00- 9:45 А. Бобев  10:00-10:45 Т. Божкова   11:00-11:45   М. Иванова    12:00-12:45 Д. Каменова

XI кл.     9:00- 9:45 Д. Алексиев   10:00-10:40, А. Бобев 11:00-11:45, Т. Божкова,      12:00-12:45 Т. Костов  

XII кл.    9:00- 9:45 И. Янчев, 10:00-10:45 Т. Костов,  11:00-11:45,  А. Бобев  12:00-12:45 дякон Слави

СРЯДА :

VIII кл. 9:00- 9:45 архим. Пахомий  10:00-10:45 А. Бобев   11:00-11:45 М. Димова     12:00-12:45 Д. Каменова

IX кл.   08:00-08:45 П. Кацарска,  9:00- 9:45 С. Благоев           10:00-10:45 М.Димова    11:00-11:45 Д. Каменова    12:00-12:45 Т. Костов  

X кл.       9:00- 9:45 Д. Каменова        10:00-10:45 – празен 11:00-11:45  Т. Божкова,        12:00-12:45 – Т. Костов

XI кл.     9:00- 9:45 Т. Божкова        10:00-10:45 Д. Алексиев    11:00-11:45  С. Благоев       12:00-12:40 А. Бобев 

XII кл.    9:00- 9:45  –  С. Сидер        10:00-10:45  Т. Божкова    11:00-11:45  А. Бобев     12:00-12:45  Д. Алексиев

ЧЕТВЪРТЪК :

VIII кл. 9:00- 9:45  Т. Костов   10:00-10:45 М. Иванова  11:00-11:45  Т. Костов  12:00-12:45 В. Насковски

IX кл.    9:00- 9:45 М. Иванова 10:00-10:45 Т. Костов   11:00-11:45 – свободен  12:00-12:45- свободен

X кл.  08:00-08:45 П. Кацарска,  9:00- 9:45 Т. Костов  10:00-10:45  В. Насковски  11:00-11:45  М. Иванова  

XI кл.     9:00- 9:45 Д. Алексиев 10:00-10:45 И. Янчев  11:00-11:45  Л. Игнатов      12:00-12:45 свещ. Козма 13:00- 13:45  Р. Витанов

XII кл.    9:00- 9:45 И. Янчев  10:00-10:45 свещ. Козма  11:00-11:45   Д. Алексиев    12:00-12:45  Л. Игнатов  13:00- 13:45 В. Насковски

ПЕТЪК :

VIII кл. 9:00- 9:45  Т. Божкова   10:00-10:45 М. Иванова    11:00-11:45 М.Димова     12:00-12:45 С. Благоев

IX кл.     9:00- 9:45 С. Благоев 10:00-10:45 В. Насковски    11:00-11:45   Т. Костов      12:00-12:45 Т. Божкова  13:00-13:45  Т. Божкова

X кл.       9:00- 9:45 М. Димова    10:00-10:45  С. Благоев     11:00-11:45  С. Благоев     12:00-12:45 Л. Игнатов

XI кл.     9:00- 9:45 М. Иванова   10:00-10:45 М. Димова    11:00-11:45   Т. Божкова     12:00-12:45 И. Янчев, 13:00 – 13:45 свещ. Г. Николачков

XII кл.    9:00- 9:45 Л. Игнатов 10:00-10:45 йером. Мелетий  11:00-11:45  Р. Витанов      12:00-12:45 свещ. Г. Николачков

СЪБОТА :

VIII кл.    9:00- 9:45  С. Станчева   10:00-10:45 . Р. Витанов, 11:00-11:45 К. Кирилов

IX кл.     09:00-09:45 А. Бобев 10:00-10:45  С. Станчева    11:00-11:45  Р. Витанов, 12:00-12:45 К. Кирилов     

X кл.         09:00 – 09:45 Р. Витанов, 11:00-11:45  С. Станчева, Иван Янчев 12:00-12:45   

XI кл.        10:00 – 10:45 С. Сидеров, 11:00 – 11:45 А. Бобев,  12:00-12:45  С. Станчева

XII кл.       12:00 -12:45, А. Бобев,  13:00-13:45  С. Станчева