Home > Без категория > Празничен концерт на семинаристите по случай завършване на учебната 2020/2021 г. (видеоклип)


В програмата бяха включени източно-църковни, руски и гръцки песнопения, инструментални изпълнения, народно-фолклорни песни, старинна, съвременна музика и др.

На 25 юни 2021 г. в Концертната зала на Софийската духовна семинария се проведе концерт на учениците от Семинарията по случай завършване на учебната година. В концерта взеха участие ученици от осми до единадесети клас, както и възпитаници от параления курс на семинарията. Концертът се проведе с благословението на ректора на духовното училище – архим. Пахомий.

В подготовката на концерта взеха участие йеромонах Мелетий Спасов, зам. ректор, г-н Калин Кирилов, преподавател по музика, г-жа Мария Топалова, ръководител на семинарската фолклорна група за народни песни, г-жа Марлена Димова, преподавател по древни езици и др.

В края на коцерта ректорът поздрави учениците и преподавателите, като им благодари за всички трудове и положени усилия. Той подчерта, че резултатите са задоволителни, предвид малкото присъствено време на учениците в училище.


В програмата бяха включени източно-църковни, руски и гръцки песнопения, инструментални изпълнения, народно-фолклорни песни, старинна, съвременна музика и др.