Home > Без категория > РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 13.09.2021 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 13 септември 2021 г. за родителите на VIII, IX, X, XI и XII клас от 14:00 ч. на 13 септември 2021 г. (понеделник)

Родителската среща е свързана с подписване на заявления за ползване на общежитие, както и със стандартните декларации за запознаване с правилника на Дейността и др.

Присъстветио на един родител е задължително!