Home > Без категория > Лекция на проф. д-р Даниела Илиева пред учениците в Семинарията

На 20.02.2024 г. проф. д-р Даниела Илиева, преподавател във Висше училище по застраховане е финанси /ВУЗФ/ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изнесе лекция на тема „Комуникация и етикет“ пред учениците от единадесети и дванадесети клас в Софийската духовна семинария. По време на лекцията беше разгледана темата за значението на комуникацията в съвременния свят, както и комуникацията като съществен двигател на нашето време, който моделира визията ни за света, т. е. начина ни да възприемаме, да живеем и градим обществото.  Учениците задаваха редица въпроси, с което показаха интерес към предложената тема.

След лекцията семинаристите благодариха на проф. Илиева за отделеното време. Те споделиха, че намират за изключително полезна информацията и знанията, които са получили.