Home > Без категория > Ученици от Сандански гостуваха на Семинарията

На 13-ти април ученици от 8-ми до 10-ти клас на ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански посетиха Софийската духовна семинария,  водени от своите преподаватели Гинка Дзимбова, София Георгьовска и Роза Иванова. Гостуването е по  желание на гимназистите, които искаха  да се запознаят с връстниците си от Семинарията. Интересът към духовната ни школа пък е събудил учителят по религия г-н  Светослав Костарев, ръководител на Неделното православно училище в гр. Сандански. Гостите бяха посрещнати от ректора Браницкия епископ Пахомий в концертната зала, където той им разказа за историята на Семинарията. След това семинаристи от различни класове  поздравиха връстниците си с няколко песнопения.  Последва неформално общуване  докато семинаристите развеждаха своите гости из Семинарията и разказаха за своето обучение и живот в нея.