Home > новини > Първата седимаца на Великия пост в Семинарията: Прошка, покания, изповед и причастие.

Първата седимаца на Великия пост в Семинарията:  Прошка, покания, изповед и причастие.

Началото на Великия пост започва с всеобщо опрощение. На вечерното богослужение Неделя Сиропустна учениците, преподавателите, възпитателите и миряните взаимно си поискаха прошка един от друг. На този ден всички ние се стремим да потърсим  и  си дадем  искрена прошка, за да започнем поста с чисто сърце.

В първата седмица по традиция се изнася беседа за поста на учениците от духовик. Освен ефимериите на семинарията тази година беседваха и завършилите семинаристи Войден Божков и Боян Фердов. Те говориха с младите семинаристи от 1 (VIII) и  2 (IX) клас за въздържанието през Великия пост; за нуждата и смисъла от духовен и телесен пост;  за целта на християнския живот и за примера, който семинаристът трябва да дава в света.

Срещата завърши с благодарност към лекторите за ценните напътствия и съвети.

Семинаристите продължиха своя Великопостен продвиг с  изповед и причастие на Тодорова събота.

[scrollGallery id=56]