Home > новини > Информация относно Архангеловската ваканция

Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката РД 09-4130/29.08.2017 и с решение на ПС с протокол №04/ 12.10.2017 г.  учениците от Софийската духовна семинария са  разпуснати за есенна (Архангеловска) ваканция от 01.11. 2017 г. след учебен процес до 08.11.2017 г., включително. Важно е да се знае, че връщането от ваканция следва да се осъществи на 08.11.2017 г. до 18,30 ч.; На 09.11.2017 г. е  учебен и работен ден за всички ученици и преподаватели.