Home > новини > Първата седимаца на Великия пост в Семинарията: Прошка, покаяние, изповед и свето причастие.

Първата седимаца на Великия пост в Семинарията:  Прошка, покаяние, изповед и свето причастие.

Началото на Великия пост започва с всеобщо опрощение. На вечерното богослужение Неделя Сиропустна учениците, преподавателите, възпитателите и миряните взаимно си поискаха прошка един от друг. На този ден всички ние се стремим да потърсим  и да дадем  искрена прошка, за да започнем поста с чисто сърце.

 

Семинаристите продължават своя великопостен подвиг с  изповед и причастие на Тодорова събота.