Home > новини > Преподавател от Софийския университет изнесе беседа за историята и традициите при четенето.

Преподавателят в Катедрата по класическа филология към Софийския университет „Свети Климент Охридски”, гл. ас. д-р Димитър Илиев, гостува на ученици от Духовната семинария. Той изнесе пред тях беседа на тема „Глас и слово в античността”. Срещата се състоя по инициатива на зам. ректора на Семинарията йеромонах Мелетий.

Семинаристите се запознаха с интересни факти от историята на четенето. Преподавателят представи факти за четенето като културен феномен и любопитната информация за това как хората в античността не са познавали четенето на ум, а  по антична традиция то се е извършвало единствено на глас.

Освен това в древността човек почти никога не е чел сам, защото на него са му чели. Ролята на „слушащите” била привилегия на „свободните” граждани, а „четящите” на глас били добре обучени за това роби. Дори когато гражданите оставали насаме с текста и им се случвало сами да го прочетат, те винаги правили това, произнасяйки на глас написаното. По този начин четенето в старогръцката и римската древност може да се начере и слушане. Дори писането, което предхождало четенето се извършвало също по начин различен от съвременния. Най-често античните писатели диктували на роби писари и много рядко самите автори пишели сами.

В по-късния християнски период тези практики постепенно се променяли.

Лекторът разказа за античното четене като културна традиция, която имала  и своите специално определени места и начини за практикуването и, както на публичното, така и частното четене.  

Д-р Димитър Илиев проследи и историята на създаването и усъвършенстването на „книжното тяло” от папирусите до пергамента, и до по късните техники за изработка на книгите.

Снимки: Николай Кирилов -11 кл. и Емил Добрев