Home > новини > Поздравителен адрес до Негово Светейшество Българския Патриарх

 

Изх. № 072 / 24.02.2013 г.           

 ДО

 НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО

 БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ

Г-Н Г-Н НЕОФИТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

       От името на учителската колегия, от името на учащите се в Софийската духовна семинария и лично от свое име имам честта да Ви поздравя с избора и интронизацията на Ваше Светейшество за Български патриарх и Софийски митрополит.
С увереността, че изборът на Български патриарх е дело на Светия Дух със смиреното съизволените на избраните пасоми на родната ни Църква. Искаме да благопожелаем на Вас крепко светителстване на Българската Православна Църква.
Искрено се надяваме винаги мъдрият Ви взор и сърдечен молитвен вопъл да не подминава разсадника на бъдещите пастири на БПЦ.
Всецяло се уповаваме на това всякога да присъстваме във Вашите молитви за благоденствие на нашето духовно средище за семинарското образование в  Православна България.
Ваше Светейшество, с молитвеното ходатайство на св. Йоан Рилски, от името на учителската колегия и лично от свое име изразявам трепетна надежда лично да благословите нашите денонощни трудове и молитвени подвизи на духовно-научното поприще.
С тази духовна радост, окрилени от мъдрия избор, Ви благопожелаваме

На многая и благая летя, Ваше Светейшество!

Оставяме се на Вашите първосветителски молитви и оставаме на Ваше Светейшество, верни в Христа духовни чеда.

 

                                              НА СОФИЙСКА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ

                                      “СВ. ЙОАН РИЛСКИ”

И.Д.РЕКТОР:

                                                                           / Димитър Костадинов /