Home > новини > Покана

Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“

24. 03. 2013 г. от 13.00 ч.
ПРОГРАМА
1. Откриване на четенията –
– песнопение, Отче наш
2. Презентация на тема – „Почитта към Пр. Богородица“ Войден Божков 3 кл.
3. Есе – „Благата вест“ – Стоян Зидаров 5кл.
4. Мултимедийна презентация – „Старозаветни месиянски пророчества“ – Цветан Велинов II п.к.
5. Доклад – „Ангелското благовестие“ – Деян Петров II п.к.
6. Есе – „Размишления и впечатления“ –
Христо Димитров I п.к.
7. Стихотворение – „Молитва към Пр. Богородица“ –
Стоян Стоянов 1 клас
8. Песнопение: „Достойно ест“ – многогласен хор –
диригент Калин Кирилов
Blagovez 2013 programa (1)