Home > новини > Устен зрелостен изпит по Нов Завет

На 03. 06. 2013 г.  се проведе богословски устен зрелостн изпит по Свещено Писание на Новия Завет в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. Изпитната комисия бе в състав: и.д. ректора Димитър Костадинов, свещ. Божидар Маринов и дякон Васил Танев. Завършващият 5 (12) клас успешно премина изпитa.