Home > новини > Устен зрелостен изпит по Обща Църковна История

На 05. 06. 2013 г.  се проведе  вътрешен зрелостен изпит по Обща Църковна история в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. Изпитната комисия бе в състав: и.д. ректора Димитър Костадинов, свещ.  Любчо Средков – преподавател по Обща Църковна История и г-н Симеон Благоев – преподавател по История и Апологетика. Завършващият 5 (12) клас успешно премина успешно  изпитa.