Home > новини > Съобщение на помощник-директора по учебната дейност

Съобщение

Като помощник-директор по учебната дейност в Софийската духовна семинария, във връзка с коментар, публикуван в сайта Dveri.bg, изразявам позицията на колектива в СДС „Св.Иван Рилски” относно назначаването на г-н Васил Танев  на длъжността учител по предметите Св. Писание на Новия Завет, Агиология, Инославни изповедания, Катехизис и Богослужение.

Напомням следните факти с оглед на недвусмислено проведената процедура:

–         имаше устно  събеседване от кандидатите и последвала вътрешна трансформация;

–         то е обявено във връзка със заявление за напускане на досегашния титуляр г-н Иван Николов;

–         кандидатите бяха приложили дипломи за завършено висше образование със следната специалност: „теолог”; учител по религия – професионална квалификация бакалавър и магистър;

–         след проведените процедури заради успешното си представяне бе избран г-н Васил Танев;

–         същият е назначен на срочен трудов договор по чл. 70, т.1 от КТ с шестмесечен изпитателен срок в полза на двете страни;

–         през периода г-н Васил Танев ще бъде методически насочван от оторизираните съгласно ПМС №162 от 30.06.2009г. лица в училище – старши учители и пом.- директор.

–         решението за назначаването е взето екипно – от Ректора и пом.- директора по УД, а не еднолично. Макар че назначаването може да се осъществи само от Ректора, той не си го позволи и в това отношение процедурата е демократично и административно издържана. Аргумент за комисията по назначаването на г-н Танев бе обстоятелството, че три години той е изпълнявал длъжността класен ръководител,от пет години е възпитател в Семинарията и колегите и учениците го познават добре, а  когато се е налагало да осъществява специализирана консултация във времето за самоподготовка на учениците той го е правил успешно.

За недопускане на подобни спекулации с невярна информация заявявам, че педагогическият колектив при СДС „Св.Иван Рилски” единодушно застава зад г-н Васил Танев, като му гласува правомерни педагогически права и се надява, че гласуваното му огромно доверие няма да бъде опровергано!

14.01.2011 г.                                                 Пом.-директор по УД:

Гр. София                                                           Димитър Костадинов